Privacy Policy

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Hobbyiaan omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst .

Op Hobbyiaan.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Hobbyiaan.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen wij onze klanten ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, email enz. In het geval u één van onze aanmeldingsformulieren gebruikt, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Hobbyiaan.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

Hobbyiaan.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.